آموزش فارکس به زبان فارسی

معامله ی فضولی چیست؟

معامله فضولی چیست/شرایط معامله فضولی/نکات مهم معامله فضولی/مهدی حنیور

معامله فضولی
معامله فضولی معامله ای می باشد که مالک در آن از معامله یا بی اطلاع است یا نسبت به آن راضی نمی باشد و توافق ندارد. در معامله فضولی فرد بی آن که دارای مالی باشد و یا از مالک ان مال اجازه یا وکالتی در اختیار گرفته باشد، نسبت به فروش آن مبادرت می‌کند. این در صورتی است که از جمله شروط یک معامله توافق مالک می باشد.

چنان چه معامله ای با بیان این که توافق مالک در آن وجود داشته باشد، منعقد شود غیر نافذ خواهد بود و تا زمانی که رضایت مالک به دست نیاید این معامله از لحاظ قانونی درست نمی باشد. بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر به جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نخواهد بود و لو این که صاحب مال از نظر باطنی رضایت داشته باشد. اما چنان چه مالک یا جانشین او بعد از انعقاد معامله آن را اجازه دهد در این حالت معامله صحیح و نافذ خواهد بود.

انواع معامله فضولی
معامله فضولی به دو شکل قابل تقسیم می باشد که در این جا به آن اشاره می کنیم. از جمله معامله فضولی تملیکی و معامله فضولی عهدی.

در رابطه با معامله فضولی تملیکی باید گفت که در این معامله شخص فضول مالی را بی آن که رضایت صاحب مال را دریابد آن را به شخص دیگر می فروشد.

معامله فضولی عهدی هم به این شکل است که فرد به حساب شخص دیگر تعهد می‌کند که معامله ای را برای شخص دیگری به انجام برساند. بر اساس هر آن چه در ماده ی ۶۷۴ قانون مدنی مقرر شده است موکل باید همه تعهداتی را که وکیل در حوزه وکالت خود متعهد شده است به انجام برساند. راجع به آن چیزی که در بیرون از حوزه وکالت صورت گرفته است، موکل هیچ تعهدی ندارد جز این که اعمال فضولی وکیل را به طور صریح یا به شکل ضمنی اجازه دهد. در این ماده مقصود از وکیل همان معامله کننده فضول می باشد، هنگامی که از حوزه اختیارات خود بیرون رود.

حکم معامله فضولی
معامله فضولی به سه شکل احراز پیدا می کند یا معامله صحیح است یا باطل است یا غیر نافذ خواهد بود.

وکیل معامله فضولی در مشهد | 09306924956

وکیل معامله فضولی در مشهد

معامله فضولی یعنی معامله به مال غیر و عبارت است معامله ای که شخص با مال دیگری انجام میدهد بدون اینکه نماینده او ویا ماذون از طرف او باشد . کسی که بدون اختیار و نمایندگی برای دیگری معامله ای را انجام میدهد در اصطلاح حقوقی فضول نامیده میشود و طرف معامله را اصیل می نامند و شخص دیگر که معامله برای او انجام شده است را غیر می گویند . وکیل معامله فضولی در مشهد

ماده ۲۴۷ قانون مدنی مقرر میدارد :

معامله به مال غیر جز به عنوان وصایت یا معامله ی فضولی چیست؟ وکالت یا ولایت نافذ نیست و لو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله ، ان را اجازه نمود در این صورت معامله نافذ و صحیح است . وکیل اثبات عقد بیع در مشهد

اجازه مالک به لفظ یا فعل :

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید .

اگر به اثبات برسد که مالک اجازه داده است معامله از حالت فضولی خارج شده است و برای اثبات اجازه مالک می توان به شهادت شهود استناد نمود نوشته اراده طرفین را به اثبات می رساند لذا اگر مالک کتبا اجازه داده باشد بر خلاف سند مکتوب ادعایی از او پذیرفته نمی شود . اگر مالک عملی انجام دهد که نشان از رضایت وی باشد تنفیذ محسوب می گردد . وکیل معامله فضولی در مشهد سکوت مالک در جلسه معامله را نمی توان رضایت او تلقی نمود . اگر مالک ثمن را دریافت کند تنفیذ ضمنی محسوب می گردد .

شرایط اجازه ی مالک :

۱ – اجازه مالک باید اعلام شود . اجازه باید به لفظ یا فعلی باشد که به طور صحیح یا ضمنی دلالت بر امضای عقد نماید .

۲ – اجازه باید مسبوق به رد نباشد . مطابق ماده ۲۵۰ قانون مدنی اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد .

۳ – اجازه به عنوان مالک باشد . وکیل معامله فضولی در مشهد

۴ – اجازه باید به قصد تنفیذ معامله فضولی باشد .

ماده ۲۵۴ قانون مدنی مقرر میدارد :

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد ان مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود ، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود . دلیل این امر ان است که رضایتی که شخص فضول هنگام انعقاد معامله داشته به ان جهت است که معامله به مال غیر بوده است ، نه معامله به مال خود .

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر

در تعاملات اقتصادی جامعه افرادی وجود دارند که با تصرف غیر قانونی در املاک و حقوق مالی افراد نظم اجتماعی را به هم می زنند که یکی از مصادیق آن فروش مال غیر است در جرم فروش مال غیر شخصی مال دیگری را بدون این آگاهی مالک به شخص ثالث منتقل می کند که در نتیجه از طریق وکیل خوب در مشهد هم مالک به هم انتقال گیرنده متضرر می شوند و به همین دلیل قانونگذار این اقدام را جرم دانسته و شخص مرتکب را مستوجب مجازات کیفری می داند.

برای فهم بهتر موضوع تیم وکیل در مشهد ، ابتدا به تعریف معامله فضولی و فروش مال غیر می پردازد:

معامله فضولی

معامله فضولی یعنی اینکه فردی بدون اجازه مالک اموال او را بفروشد، اجاره دهد یا رهن دهد. آثار حقوقی معامله فضولی در ماده ۲۴۷ قانون مدنی، عدم نفوذ دانسته شده، به این صورت که با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت رد وی، باطل خواهد بود.

همچنین به صراحت قانون اجازه یا رد مالک می تواند به لفظ باشد

و یا به فعل، و نیز می تواند صریحا بیان شود و یا ضمنی باشد .

تنفیذ معامله فضولی در مورادی نیاز به دادخواست از طریق وکیل املاک در مشهد است.

فروش مال غیر

به معامله ای گفته می شود که شخصی بدون اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک وارد معامله شده و صرفاً به انگیزه بردن منفعت به نفع خود اقدام به معامله می کند که به جهت محرز بودن عنصر سوء نیت از انواع جرم کلاهبرداری است چرا که انتقال دهنده قصد منتفع شدن و ضرر زدن به مالک را دارد.

در انتقال مال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند

امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

۱. کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید

و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

۲. با نیرنگ فریب مالی را به افراد مختلفه به هر شکل منتقل نماید.

۳. کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر از نظر وکیل کیفری مشهد این است در معامله فضولی شخص مال دیگری را جهت مرتفع شدن خود منتقل نمی کند بلکه برای مالک و به نفع وی انتقال می‌دهد در صورتی که در معامله فروش مال غیر ، انتقال دهنده مال را به دیگری انتقال میدهد که خود منتفع بشود به عبارتی بهتر قصد ضرر زدن وجه تمایز میان معامله فضولی و فروش مال غیر است.

تفاوت معامله معارض با فروش مال غیر

معامله معارض نیز تفاوت خاصی با انتقال مال غیر دارد. بدین صورت که در انتقال مال غیر شخص مالی را که متعلق به دیگری می باشد را به هر نحوی منتقل می کند. در حالیکه در معامله معارض، شخص مال متعلق به خود را دو بار و به دو صورت منتقل می کند؛ یعنی به اینکه، در ابتدا مال خود را به موجب سند عادی به شخصی منتقل می کند و بعد همان مال را به موجب سند رسمی به شخص دیگری منتقل می کند.
بدیهی است وکیل معامله معارض در مشهد

در معامله معارض نقل و انتقال دوم،

الزاماً باید به موجب سند رسمی باشد،

در حالیکه در خصوص انتقال مال غیر،

امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.

در صورتی که به مشاوره حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری در زمینه های مرتبط با نوشتارها نیاز داشتید می توانید درخواست خود را از طریق نوشته شماره تلفن وکیل در میان بگذارید.

بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی

یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها و حقوق دانان، موضوع وقف فضولی است؛ به گونه ای که عدم نفوذ و یا بطلان وقفی که از سوی شخصی غیر از مالک، انجام می شود، باعث به وجود آمدن اختلاف نظر شده است و این اختلاف ناشی از این است که شرط مالک بودن واقف در وقف، رعایت نشده است؛ گروهی از فقها که قصد تقرب به خدا را از شرایط درستی وقف می دانند، معتقدند این قصد باید از سوی مالک باشد و نیت او هنگام اجازه در عقد گذشته اثر ندارد؛ زیرا باید نیت، هم زمان با انشاء وقف باشد؛ از طرف دیگر درستی عقد فضولی برخلاف اصل است و چون شرط صحت نیست، وقف فضولی باطل است؛ ولی گروه دیگر از فقها که وقف را از عقود احسانی می دانند و در آن، قصد قربت را شرط نمی دانند، معتقدند که وقف فضولی غیر نافذ است و با اجازه بعدی مالک نافذ خواهد شد. در هیچ یک از قوانین نیز، حکم این موضوع بیان نشده است. ماده 57 قانون مدنی نیز باعث به وجود آمدن اختلاف بین حقوق دانان شده است؛ برخی حقوق دانان معتقدند بیان قانون گذار در این ماده قرینه بربطلان وقف فضولی است؛ برخی دیگر معتقدند که قانون گذار صرفاً درصدد بیان شرایط واقف بوده است. سکوت قانون گذار درمورد وقف فضولی و وجود ابهام درماده 57 بر اهمیت موضوع می افزاید. به نظر می رسد ماده57 تنها درصدد بیان شرایط واقف بوده است، نه در مقام بیان بطلان یا عدم نفوذ وقف فضولی؛ زمانی که قانون گذار از این جهت درمقام بیان موضوع، نباشد، نمی توان از جمله آن مفهوم مخالف برداشت کرد و اگر قانون گذار قائل به بطلان وقف فضولی بود باید همانند وصیت به صراحت بطلان آن را بیان می کرد؛ به علاوه از آن جایی که فضولی در بیع جریان دارد به طریق اولی در وقف هم جریان دارد؛ بنابراین وقف فضولی هم مشمول قواعد عمومی قراردادها می شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی

در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می‌شود. زیرا در این نوع قرارداد، معامله‌ای بین فضول و اصیل واقع می‌شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می‌شود، ولی با معامله ی فضولی چیست؟ وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته می‌شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می‌بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می‌نماید. بنا بر .

بررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی

واکاوی روایی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی

چکیدهفرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعة متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقالة حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعة متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالیّت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی.

بررسی چالش‌های فقهی- حقوقی معامله ی فضولی چیست؟ وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی

وقوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ از مباحث سیاسی، دارای برخی چالش­های فقهی- حقوقی است که بررسی آن می­تواند در خصوص صحت وقف واقع شود و وقف­های مشابه آتی کارگشا باشد. مسئلۀ اصلی در این پژوهش بررسی این چالش­ها و یافتن پاسخ برای هر یک است. شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد، اهلیت انجام اعمال حقوقی چون وقف را مانند شخص حقیقی دارد، اما واقف و رکن اداره­کننده تنها می­تواند در محدودۀ صلاحیت تعیین‌شد.

بررسی فقهی و حقوقی نکاح فضولی

نکاح، رابطه ای است که به واسطه عقد، بین زن و مرد ایجاد شده و در نتیجه آن روابط زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود . عقد نکاح توسط زوجین یا نماینده قانونی آنها منعقد می گردد که در این صورت روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و همه آثار از جمله ثبوت مهریه، نفقه، حق تمکین، ارث و حرمت مصاهره بر عقد منعقده مترتب می شود. در برخی موارد عقد نکاح به طور فضولی و توسط افرادی واقع می شود.

بررسی فقهی حقوقی وقف پول

تعریف ارائـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، معامله ی فضولی چیست؟ مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است در این پژوهش با اتکاء به روش گردآو.

معامله ی فضولی چیست؟

بهترین مطالب در یک جا

چطور

4 سال پیش

معامله فضولی چیست قانون درمورد آن چه حکمی دارد

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال،وکالتیا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیلفروش،رهنو ….) انجام دهد.

در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:

  1. مالک:کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
  2. فضول:کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می‌نماید. (شخصی غیراز اصیل).
  3. اصیل:طرف معامله با فضول.

برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک خودروی سواری است. رضا، بدون آنکه وکیل علی باشد، اقدام به فروش خودروی او به محمد می‌کند. در این مثال، علی مالک، رضا فضول و محمد اصیل است.

امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت (قصد و انگیزه‌ی بد) یا حتی بدون سوءنیت مال دیگری را معامله ی فضولی چیست؟ مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان اینکه از طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله نماید که در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوه‌بر تبعات حقوقی درصورت وجود سوء‌نیت، آثار کیفری هم دارد.

برای نمونه در مثال بالا، فرقی نمی‌کند که رضا از روی خیر‌خواهی (مثلا به دلیل اینکه علی نیازمند پول است) مبادرت به فروش خودروی او کرده باشد یا با نیت بد (مثل درآوردن خودرو از چنگ علی) دست به چنین کاری زده باشد. در هر حال معامله فضولی است. حال اگر رضا سوءنیت داشته باشد، می‌توان علیه او طرح دعوای کیفری نیز نمود. حتی اگر رضا فکر کرده باشد که وکیل علی است، و درواقع وکیل نبوده باشد، باز هم معامله از نوع فضولی است.

حکم معامله فضولی

معامله فضولی

به‌طور کلی معاملات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1. معامله‌ی صحیح؛
  2. معامله‌ی باطل؛
  3. معامله‌ی غیرنافذ؛

معامله‌ی غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله‌ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله‌ فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله‌ فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می‌شود. این رضایت متعاقب می‌تواند به‌صورت صریح یا ضمنی باشد.

اجازه‌ی صریح به این شکل است که مالک به‌صراحت و به‌وسیله‌ی لفظ، معامله را اجازه می‌نماید. (درواقع معامله‌ی انجام‌شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه‌ی شرایطی که دارد، قبول می‌کند.) اجازه‌ی ضمنی به این شکل است که مالک پس از آگاهی از معامله به‌صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می‌کند.

در قانون مدنی برای اجازه یا رد معامله توسط مالک مهلتی مشخص نشده است. بنابراین شخص طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط مالک، حقفسخ قراردادرا ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار بماند (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد). البته مدتی که مالک اعلام وضعیت می‌کند، نباید باعث ورود ضرر به اصیل شود و اگر چنین باشد، او می‌تواند معامله را بر هم زند.

رد یا قبول معامله‌ فضولی به ارث می‌رسد. بدین معنی که درصورتی که مالک در فاصله‌ انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه‌ی وی (کسانی که پس از فوت از وی ارث می‌برند) جانشین او می‌شوند و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا